13 Şubat 2016 - 10:41

BİR AYET

"Siz cansýz iken size can veren Allah'ý nasýl inkâr edersiniz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz."

Bakara, 2/28

BİR HADİS

""Sizden biriniz din kardeþine rastladýðýnda ona selâm versin. Eðer ikisinin arasýna aðaç, duvar ve taþ girer de tekrar karþýlaþýrlarsa, tekrar selâm versin."

Ebû Dâvûd, Edeb 135

HABERLER

Haber Deneme Giriş5

Haber Deneme Giriş5

1500'lerden beri kullanýlan standart Lorem Ipsum pasajý "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscin

Haber Deneme Giriş4

Haber Deneme Giriş4

1500'lerden beri kullanýlan standart Lorem Ipsum pasajý "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscin

 

Haber Deneme Giriş2

Haber Deneme Giriş2

1500'lerden beri kullanýlan standart Lorem Ipsum pasajý "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscin

Haber Deneme Giriş1

Haber Deneme Giriş1

1500'lerden beri kullanýlan standart Lorem Ipsum pasajý   "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

 

Hz. Fâtıma'yı Yâd Ediyoruz.

Hz. Fâtıma'yı Yâd Ediyoruz.

 Vefatýnýn 1380. Yýldönümünde Kâinâtýn Efendisi'nin Can Parçasý, En G&uu

Haber Deneme Giriş3

Haber Deneme Giriş3

1500'lerden beri kullanýlan standart Lorem Ipsum pasajý "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscin


TÜM HABERLER
ErKaWeb Tasarım